Iværksætterråd

Din Lokale Revisor - Preben Schnoor.

Din Lokale Revisor rådgiver også virksomheder i opstartsfasen, og jeg ved af egen erfaring, hvor mange ting der er at holde styr på i denne fase.

Jeg nedenfor listet en række gode råd til dig, som ønsker at starte som selvstændig.

Etableringskonto, eller iværksætterkonto:

Få lavet en særskilt bankkonto til virksomheden:

Hold styr på virksomhedens bilag og regninger:

Det er vigtigt, at du finder et system, der hjælper dig med at holde styr på bilagene og regningerne.

Du kan f.eks.:

 • Sætte dine bilag/regninger ind i et ringbind med det sidste nye øverst.
 • Skrive et fortløbende bilagsnummer på bilaget i øverste højre hjørne samt notere, hvordan og hvornår det er betalt.
  Skriv f.eks. B45, 28/1-14 via netbank eller 2/5-14 udlagt privat.

Vær opmærksom på, at du uden dokumentation ikke kan trække udgiften fra, selvom udgiften er nok så relevant for driften.

Moms:

Der findes forskellige regler for afregning af moms/lønsumsafgift, helt afhængig af virksomhedens art.

Som udgangspunkt er alle virksomheder kvartalsafregnet med moms. SKAT kan dog efterfølgende ændre det, hvis omsætningen ikke overstiger 1 mio. kr.

Du kan finde de aktuelle afregingstider på www.SKAT.dk, under menuen Erhverv og punktet moms.

Hvad kan trækkes fra i indtægterne?

Firmabil - beskatning som fri bil eller efter statens takster

Udgifter til anskaffelsen og driften af firmabilen afholdes i virksomheden.

Udgifter til anskaffelsen og driften af din private bil afholdes af dig selv privat.

Hvilken metode, der er bedst, kræver en beregning over fordele og ulemper i de to metoder.

Bogføringssystem:

En kontoplan er en måde at opdele virksomhedens økonomiske aktiviteter på. De bliver herved lettere at overskue.

Formålet med en kontoplan er at have en fast struktur i de enkelte konti, der oprettes i bogholderiet.

 Kontoplanen opdeles i konti der indeholder:

 Virksomhedens daglige drift - indtægter og udgifter

 • Virksomhedernes aktiver - hvad og hvor meget virksomheden har investeret
 • Virksomhedens passiver - hvor meget skylder virksomheden
 • Virksomhedens egenkapital - der viser hvor meget formue der er i virksomheden

Faktura

Når du sælger momspligtige varer eller ydelser til andre erhvervsdrivende, skal du altid udarbejde en faktura.

Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Fakturanummer
 • Fakturadato
 • Sælgers navn og adresse samt CVR-/SE-nummer
 • Kundens navn og adresse
 • Varens art, mængde og pris
 • Leveringsdato (hvis den ikke er den samme som fakturadato)
 • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
 • Gældende momssast
 • Momsbeløbet.

Du kan læse mere om kravene til fakturaer på tax.dk.

Hvis din virksomhed udsteder en kassebon, skal den indeholde:

 • Virksomhedens navn eller CVR-nummer
 • Den samlede salgspris inklusive moms.

Afregning af skat som selvstændig:

Dels er der mange forskellige regler for fradrag af omkostninger og beskatning af indtægterne.

Du kan i løbet af året ændre din forskudsopgørelse, hvis dine forventninger forandrer sig.

Er du klar til at starte ud som selvstændig, eller i tvivl?

Så gør som andre - kontakt mig og får tilbud på min hjælp. Husk giver du en kop kaffe giver jeg en times gratis rådgivning og sparring.

Jeg hjælper dig gerne med de administrative dele i  din virksomhed og har stor erfaring ved etablering af virksomhed, valg af finansiering, registrering hos de offentlige myndigheder og uafhængig rådgivning til dit valg af virksomhedsform. Du kan med fordel hente hjælp på https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/vejledning/

Som lønmodtager kan du spare op til at starte egen personligt drevet, eller selskabsdre-vet virksomhed ved at lave indskud på en etableringskonto med fradragsværdi på ca. 33% eller iværksætterkonto med fradragsværdi op til ca. 54%  i et pengeinstitut. Indskuddene kan du trække fra i skat. Du kan dog kun bruge pengene til at oprette en virksomhed og investere i din virksomhed. Du  kan hvert år indsætte op til 250.000 kr. Du skal dog mindst indsætte 5.000 kr. om året.  

Det er vigtigt, at du laver en bankkonto, der udelukkende bruges til din virksomheds banktransaktioner, så de er helt klart adskilt fra dine private banktransaktioner. dette vil lette overblikket over virksomhedens drift og likviditet, og gør også at jeg får de bedste muligheder for at vurdere efter hvilken skattemæssig model virksomhedsbeskatningen med fordel kan laves.

Derved er det lettere for dig, Din Lokale Revisor, eller anden bogføringshjælp at bogføre og afstemme tingene. Er samtidig med til give dig overblik og formindske din revisorregning.

Det er altid datoen der er anført på købsbilaget, eller din salgsfaktura, der bestemmer for hvilken momsperiode, momsen skal beregnes og afregnes for.

Som reglerne er i dag, skal moms angives hver måned, kvartalsvis eller halvårligt afhængig af virksomhedernes årlige omsætning.

Som hovedregel kan alle udgifter, der er med til at sikre, opretholde eller vedligeholde din virksomhed og indtjeningsgrundlaget trækkes fra.

Men der vil altid være nogle specielle forhold, der ligger i gråzonen. Kontakt derfor Din Lokale Revisor, hvis du er i tvivl.

Den skattemæssige værdi til beskatning af den frie bil opgøres som en procentdel af den pågældende bils værdi – uanset omfanget af private og erhvervsmæssige kilometer.

Bilens værdi i beregningen skal altid være mindst 160.000 kr. for biler, som er nyere end tre år. Fra og med tredje år efter bilens første indregistrering medregnes kun 75% af bilens nyværdi. Beregningsprocenten er 25% af bilens værdi op til 300.000 kr. og derefter 20%.

Hvis du stiller din private bil til rådighed til brug i din virksomhed, kan du fratrække et beløb opgjort efter statens takster for den erhvervsmæssige kørsel. Men det kræver, at du fører et kørselsregnskab.

Der findes mange forskellige bogføringssystemer og løsningsmodeller. Nogle mere avancerede end andre. Nogle systemer fungerer online på nettet, nogle skal man selv købe, ligesom der findes virksomheder, der tilbyder af sørge for bogføringen og gøre den klar til Din Lokale Revisor. Din Lokale Revisor kan selvfølgelig også tilbyde at lave virksomhedens bogføring løbende.

Uanset hvilken form for bogføring du anvender vil du skulle lave bogføring ved at kategorisere dine indtægter og udgifter mv efter en kontoplan.

Bogføringslovgivningen kræver, at du har en kontoplan der er hensigtsmæssig opbygget set i forhold til din virksomhed. Bortset fra konkrete regler til momsregnskabet, er der ingen lovbestemmelser omkring kontoplanens indhold og opbygning.

Du kan også via Virk.dk sende en elektronisk faktura direkte til en myndighed eller det offentlige. Se mere på NemHandel Fakturablanket på Virk.dk hvis det er aktuelt for dig.

Vælger du at drive virksomheden i privat regi, skal du  ved opstarten af virksomheden lave et gæt over, hvor meget du regner med, at din virksomhed kommer til at få i skattemæssigt overskud.

Det er ofte svært at gætte helt præcist, fordi du tildels er nødt til at gætte dig til mange af tallene, hvor meget vil kunderne købe, hvad vil de betalefor varen, hvad koster det dig i omkostninger og investeringer i f.eks bil, pcér, printer inventar, maskiner m.v.

Den forventede skat, som beregningerne viser, opkræves i løbet af året i 10 lige store rater. De enkelte rater skal betales den 20. i hver måned, undtagen i  juni og december måned.

Andre er bosiddende i Trekantsområdet, f.eks i Kolding, Fredericia, Vejle, Jelling, Give, Grejs, Lindved, Tørring, Aale, Uldum, Jelling, Juelsminde, Horsens, Hedensted, Daugaard, Stouby, Hvejsel, Snaptun, Sønderby, Glud, Jelling, V. Torsted og Egtved, men jeg betjener flere kunder på Fyn, i Midtjylland, Østjylland, Syd- og Sønderjylland.

Kontakt Din Lokale Revisor, Preben Schnoor, Keglekærvej 60, 7100 Vejle på telefon 28 91 99 46, mandag til torsdag mellem 09:00 og 15:00 og fredag mellem 09:00 og 13:00, eller via en sms, eller send en mail til kontakt@dinlokalerevisor.dk. Husk at bliver du kunde skal din idenditet dokumenteres i form af billedID og din bopæl i form af sygesikringsbevis, så vi kan overholde gældende regler.