Personlig virksomhed

Din Lokale Revisor - Preben Schnoor.

Ofte er det reglerne i virksomhedsskatteordningen, der anvendes.

  • Registering af virksomheden
  • Bogføring, lønadministration, momsopgørelse og -indberetning og opstilling af regnskab
  • Afdækning af de økonomiske forhold, der påvirker størrelse af din skat
  • Minimering af de skattemæssige ricisi, så du betaler den "optimale" skat
  • Rådgivning om valg af beskatningsform, pension og skatteoptimering
  • Rådgivning om forretningsudvikling, generationsskifte og/eller lukning af dein virksomhed.

Når du vælger at drive din virksomhed som en personligt drevne virksomheder er virksomhedens drift tæt forbundet med din privatøkonomi.

Personligt drevne virksomheder er også underlagt reglerne i  årsregnskabsloven, bogføringsloven samt skattelovgivningen.

Du har som privat erhvervsdrivende mulighed for at vælge beskatning af virksomhedesn resultat efter reglerne i personskatteloven, virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.

Ifølge virksomhedsskatteordningen skal du kun betale 22% af den del af det skattemæssige overskud, du vælger at spare op i virksomheden. Det vil sige det der er tilbage efter at du har trukket penge ud til til private formål, f.eks. teminsydelser, husholdning, ferie og B- og restskatter m.v..

Også for den personligt drevne virksomhed er det et ufravigeligt krav, at der er regnskabsmæssig adskillelse af privatøkonomien og virksomhedsøkonomien.

Der er således en lang række muligheder og overvejelser som du, som privat erhvervsdrivende skal gøre dig - og Din Lokale Revisor tilbyder dig derfor blandt andet assistance til:

Så kontakt Din Lokale Revisor, Preben Schnoor, Keglekærvej 60, 7100 Vejle på telefon 28 91 99 46, eller via en mail til kontakt@Dinlokalerevisor.dk Husk at bliver du kunde skal din idenditet dokumenteres i form af billedID og din bopæl i form af sygesikringsbevis, så vi kan overholde gældende regler.